Lieder aus Griechenland

PLÄNE 88224 (1980)

Live recording that took place in Germany. The leaflet includes the poetry in Greek and translated in German language.

Maria Farantouri: voice
Sarantis Kassaras: piano
Yorgos Papadopoulos: bouzouki
Nikos Maniatis: guitar
Wolf Burbat: flute
Christiane Conradt: cello
Costas Stratigopoulos: electric guitar
Costas Liakis: clarinet
George Melekis: bass
Man Breuer: percussion
Takis Govostis: drums

01. Of the little north wind
(Mikis Theodorakis – Odysseas Elytis)
02. He was the pride of dawn
(Manos Hadjidakis – Nikos Gatsos)
03. Waiting
(Mikis Theodorakis – Yannis Ritsos)
04. Sleep has embraced you
(Mikis Theodorakis – Yorgos Seferis)
05. A little further
(Mikis Theodorakis – Yorgos Seferis)
06. Sotiris Petroulas
(Mikis Theodorakis)
07. Romeosyne
(Mikis Theodorakis – Yannis Ritsos)
08. I kept a hold of my life
(Mikis Theodorakis – Yorgos Seferis)
09. Inside the sea caves
(Mikis Theodorakis – George Seferis)
10. The train leaves at eight
(M.Theodorakis – M.Eleftheriou)
11. Antonito El Camporio
(Mikis Theodorakis – Federico García Lorca / Odysseas Elytis)
12. Beautiful city
(M.Theodorakis – Giannis Theodorakis)
13. Slaughterhouse
(Mikis Theodorakis)

Other releases
PLÄNE 88777 (1995)

NEWS

EVENTS

RECORDS